Разработано jtemplate модули Joomla

 
 

Альтернатива Громадським радам – Громадські експертні комісії (досвід Сум)

Після чергових виборів місцевої влади у Запоріжжі відбуваються «вибори» в Громадські ради. Подібне має місце в усіх населених пунктах – на виконання постанов згори. Ефективність таких утворень мало доведена. Тому активна громадськість, наприклад у Сумах, знайшла вихід у створенні Громадських експертних комісій (ГЕК), які існують з грудня 2014 року і працюють відповідно до Положення, ухваленого рішенням Сумської міськради. Терміни роботи Експертних громадських комісій співпадають зі строками повноважень відповідної міської ради. Незважаючи на близькість назв, відмінностей багато.

 

Чим відрізняються ГЕК від Громадських рад?

ГЕК працюють безпосередньо з профільними депутатськими комісіями. До складу Громадських експертних комісій входять представники громади, причому не обов’язково належати до певної громадської організації. Проте подаючи онлайн-заявку на участь у ГЕК, людина має визначитися, у якій комісії буде працювати на громадських засадах і яким питанням опікуватися. Але одного бажання замало – необхідно обґрунтувати свій професійний досвід за напрямком обраної комісії, а якщо він відсутній, надати напрацьовані проекти щодо розвитку міста у відповідній сфері. Тобто довести свою «експертність».

Склад ГЕК у Сумах– від 15 до 35 осіб – від 3 до 7 осіб в кожній комісії. «Вибори» експертів, делегованих від громади для співпраці з владою, відбуваються шляхом рейтингового голосування.

 

Які у ГЕК повноваження?

Громадські експертні комісії розглядають питання, внесені на розгляд постійних депутатськихкомісій міської ради, а також звернення представників громади та надаютьекспертні висновки.

Питання, внесені на розгляд Комісії представниками громади, можуть розглядатись окремо або бути запропонованими дорозгляду на засіданні відповідної постійної депутатської комісії. Ухвалені Громадськими експертними комісіями рішення – рекомендаційного характеру, алемають бути доведені до відома депутатів при розгляді відповідного питання на пленарному засіданні сесії міськради шляхом оголошення і внесення до протоколу.

ГЕК мають право завчасно ознайомлюватися з матеріалами питань, які виносяться нарозгляд засідань постійних депутатських комісій та сесій. Для цього не пізніше ніж за 2 робочі дні до проведеннятакого засідання Сумська міська рада надсилає на електронну адресу громадськоїекспертної комісії всі матеріали.

Також ГЕК мають вивчати діяльність установ та організацій, підзвітних і підконтрольнихміськраді.

Рішення Комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи вони повинні повідомляти ГЕК протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового рішення.

Раз на півроку на загальних зборах Громадських експертних комісій звітують прорезультати діяльності.

 

Етика і конфлікт інтересів

Прописано в Положенні про ГЕК і етичні норми. «Експерти під час виконання своїх функцій керуються інтересами територіальної громади. Під час складання висновків щодо проектів рішень місцевої ради експерти не можуть керуватися своїм власним безпосереднім або опосередкованим інтересом. Обов’язком кожного експерта є проведення попереднього аналізу (експертизи) проекту, поданого на розгляд ради рішення, на предмет його відповідності нормам, визначеним у цьому розділі, а також особистої (приватної) незацікавленості автора проекту в його прийнятті».

«Кожне рішення, проект якого подається експертом, має бути детально мотивованим, із зазначенням підстав і змістовного обґрунтування його прийняття.

Експерт не вдається до дій, які забезпечили б йому особисті або професійні зиски після закінчення строку повноважень.

Експерт не використовує свою діяльність і повноваження як інструмент політичної боротьби.

Якщо по окремому питанню можливе виникнення конфлікту інтересів, експерт повинен проінформувати про це членів Комісії і не брати участі у голосуванні по цьому питанню».


Loading...

Разработано jtemplate модули Joomla

Loading...

Разработано jtemplate модули Joomla

Loading...

Разработано jtemplate модули Joomla